Fitomed kezdőlap
Căuta:  
Planul de marketing al FitoMed


Semnificaţia noţiunilor, prescurtărilor, abrevierilor:  
mCF - Membru Client Fidel - pentru cumpărăturile lunare beneficiază de reducere de 15%
mCF Inactiv - nu îndeplineşte cerinţele pentru mCF  

Dacă în luna în curs atât RPB cât şi RPA au valoarea 0 (zero), nici în cazul calificării nu se beneficiază de câştig!  

RPB - "Rulaj Personal de Bază"  =exprimat în număr de puncte
RPA - "Rulaj Personal Activ"  =exprimat în număr de puncte

Rulajul lunar încarcă în ordine RPB apoi RPA  
CALIFICARE - Din data de 01 inclusiv a lunii curente  
CÂŞTIG DE BAZĂ - se acordă pentru îndeplinirea RPB  
CÂŞTIG ACTIV - se acordă pentru îndeplinirea RPB şi RPA, pe baza punctelor de grup  

PUNCTE (P) - valoarea punctelor aferente produselor  
BONUS DE APRECIERE - se acordă sponsorului ajuns/depăşit de către un membru de reţea cu maxim 2 nivele  
Baza de remuneraţie o constituie PUNCTUL. Valoarea de afacere al unui punct este 6,45 Lei 
Preţ de consumator: preţ de depozit (de membru) + 15%  

 

 

Foldal